nukąsti

nuką́sti tr. 1. R, M dantimis nukirsti, nuspausti, nukrimsti: Pabaigusi siūti, ji prilenkė galvą ir visai arti prie kūno nukando siūlą P.Cvir. Nutvėrė gyvatei už liežuvio ir nukando Blv. Jei man pelė galvos nenukąs, rasi, ateisu CII1120. Tai ko tylit, liežuvius nukandot? . Ganyt kirtimuose negalima – gali gyvuliai nukąst ar nukrimst metūges . ^ Besimylėdami nosį nukando B. Ką apžiosu, ir nukąsu B. Daug apžiosi, maža nukąsi Skdt.nupjauti, nukirsti, nutraukti: Negali pasiūt – nukanda ir nukanda mašina siūlą Gs. | refl. tr., intr.: Nusikando smilgą žmogus pypkei išvalyt . ^ Iš didelės meilės ir nosį nusikando Vel.prk. nebaigti sakyti, neištarti: Jis nukando sakydamas žodį (nutylėjo) . Jie šaukia nukąsdami žodžius, sakytum loja P.Cvir. Juozapas parvirto ir nukando sakinį J.Avyž. Nebus pro šalį čia davus pavyzdžiui keliolika vardų nenukąstomis galūnėmis LTIII16(K.Būg).prk. išlieti, išgiežti (pyktį, apmaudą): Jis su kuo susibara ar supyksta, tai parėjęs ant mano vaikų nuskanda Lg. | Jis visada ant kito nusikánda (kitam suverčia kaltę) padaręs bėdą . 2. užkąsti, užvalgyti: Vaike, nukąsk ir bėk! Žal. | refl.: Išgėrus [degtinės] gerai sūrio nusikąsti Pc. 3. kandant, kandžiojant nuvaryti: Vienas arklys antrąjį nuo ėdesio nukando KI454. 4. prk. nušaldyti: Vos tik šalna pasirodo, jurginius tuoj nukánda . Šalna nukando, pavirino, prigavo R150. Šalnos nukąstas tabakas visai nestiprus esti . Užpuolė šalna, po dienai antra – žirnius ir nukando V.Piet. Šaltis nukándo rasodą R. Susiedas eina pjauti ir į kluonus gražiai krauti, o mano šalna nukando, visas laukas nusigando D91. 5. nudažyti, nuimti dažams: Gerai nukando kvarba verpalus Ss. Nelabai gerai nukando vilnas: prasti dažylai Vad. Žiūrėk, kaip tie dariniai (dažai) gražiai nukando gijas Žg. Juodalksnių žievė šunžaliai nukanda vilnas Brž. Taip gražiai nukándo milelį, kad juodas kaip varno plūksna Ds. Įdėk druskos į dažylus, kad gerai nukąstų Sml. Arkliūgės nukánda juodai audeklą Prng. Medvilnę raudonieji dažai labai gerai nukándo Up. Ar tavo suknelę gerai nukándo žaliejai dažai? Pp. Gražiai nukąsta Pc. Svogūnų žievės nukánda geltonai Svn. Juodi dažai baltas vilnas blogai nukánda Ll. Gerai nukándo siūlus: juodi kaip sabalas Lkm. Nedaug dėjau [dažų], ir gerai nukándo vilnoną Dkš. Vyšnių nukąsta degtinė . Cibulių luobos gelsvai nukanda kiaušinius Sb. Šiemet kiaušinius dažiau beržų lapais, taip gražiai nukando Srv. Kruopų nevirkit tam katile – jis visuomet nukánda (kruopos pasidaro melsvos dėl katilo išgedimo) Ds. Šiandien puodas kruopas nukándo Trgn. Neišdžiovinau cigūnėlio – ir nukando kruopas Pnd. | Saulė nukándo baltus veidelius Vb. | refl.: Trauk medžiagą iš kvarbos lauk, jau nusikándo Skr. Iš rozo nenuskanda [audeklas] niekada Lp.
◊ liežùvį nusiką́sti žodžio neištarti: Visi viengungiai trokšta vesti. Kai reikia pirštis, – liežuvį nusikanda B.Sruog.
pirštùs nusiką́sti labai gailėti, apmaudauti: Primanytų – pirštus nusikąstų Alk.
\ kąsti; antkąsti; apkąsti; atkąsti; įkąsti; iškąsti; nukąsti; pakąsti; perkąsti; prakąsti; prikąsti; sukąsti; užkąsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • nukasti — nukàsti vksm. Nùkasė nuo viršaũs žemès …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nukasti — nukàsti, nùkasa, nùkasė tr. 1. R, N, M nužerti, nukapstyti: Aš nukasiau nuo viršaus žemes J. Nukask pagrėbstas nuo vežimo Sdk. | Nenukàsk lempos nuo stalo Rm. 2. padaryti duobę, iškasti: Kokia ilga sodželka nukastà Ėr. 3. refl. tr. nusiimti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukąsti — vksm. Nukąsti kąsnį, gãbalą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atkąsti — tr. 1. SD210 dantimis atidalyti, atkirsti: Atkąsk ir man cukraus šmotelį Ėr. Sunku atkąst didelis kąsnis J.Jabl. Atkąsk sūrį J. Tinkamai išvirtų dešrelių odelė atkandant turi šiek tiek traškėti rš. | refl. tr.: Anokį tu kąsnį atsikandai, kad ant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuimti — nuim̃ti, nùima (nùema), nùėmė I. tr. 1. pašalinti; nutraukti: Pūtė toks didelis vėjas, jog reikėjo nuimti visas bures J.Balč. Medinis tiltas, pradėjus šalti arba ledams eiti, būdavo išardomas ir nuimamas rš. Nuėmė jam pančius SkvApD22,30. Nu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • panukasti — panukàsti, panùkasa, panùkasė (dial.) tr. nukasti, nuvalyti (šakniavaisius): Mes tai vis panupjausim, panukasim, panurausim – visa padarysim Dv. kasti; antsikasti; apkasti; atkasti; dasikasti; įkasti; iškasti; nukasti; panukasti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perkasti — 1. tr. skersai, kiaurai ką iškasti: Perkasu SD295. ^ Jūros neparbrisi, kalnų neparkasi Šll. 2. tr., intr. padauginti kasant, per daug iškasti; per toli nukasti: Reikia žiūrėti, kad, kasdami griovį, jo „neperkastų“, neiškastų gilesnio kaip reikia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagelbėti — pagélbėti vksm. Kaimýnai pagélbėjo bùlves nukàsti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • paspėti — vksm. Ar paspėsite laikù nukàsti bùlves? …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antkąsti — (dial.) tr. dantimis suimti: Vaipykis, vargeli, antkandęs akmenelį LMD. kąsti; antkąsti; apkąsti; atkąsti; įkąsti; iškąsti; nukąsti; pakąsti; perkąsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.